Bilar som inte fungerar längre

Ibland är det så att bilar slutar fungera. Om det blir för dyrt att reparera dem, och reparationens kostnad överstiger bilens värde med en rejäl summa är det ofta bättre att antingen använda den som reservdelsbil eller att helt enkelt skrota den.

Skrotning

Om man inte vill eller kan montera isär bilen och man inte får tag i någon som vill ha den kan man lämna in den för skrotning. Om bilen är krockad eller liknande är skrotning oftast också det alternativ som återstår. Ibland får man någon krona för bilens skrotvärde, i annat fall tas den emot gratis. Om man har monterat bort delar kan det också vara bra att komma ihåg att man kan få betala för att lämna bilen till bildemontering eller skrot. Så är till exempel fallet om bilen inte längre har någon katalysator. Hur mycket man behöver betala kan variera.

Plocka delar

Har man plats och tid kan ett alternativ vara att man plockar ner bilen i smådelar. De delar som är i fint skick kan återanvändas eller säljas. Det är till exempel inte ovanligt att människor vill köpa backspeglar, säten, dörrar och inredning.

marinate