Det där med miljön

I dag pratas det en hel del om att man ska ta hänsyn till miljön. Det görs reklam för Naturskyddsföreningen, svanenmärkning, djurens rätt och mycket annat. Man ska alltså se till djuren, naturen och framtiden. Så är också fallet när det gäller bilar.

Välja nytillverkat för miljöns skull

Många nytillverkade bilar släpper ut lite mindre avgaser under körning, men det motsvarar trots allt inte de utsläpp och den materialtillgång som krävs för att tillverka bilen. För att man ska kunna kompensera för det måste man ha en helt klimatneutral bil som till exempel drivs av biogas. Om man istället väljer att köpa en begagnad bil kanske den släpper ut lite mer när den körs men om man inte använder bilen så mycket kommer man inte upp i samma nivåer av utsläpp som det innebär att nytillverka bilar.

Elbilar

Många menar att elbilar är miljövänliga och att man bör satsa på dem. Det som ofta glöms bort är att elen måste tillverkas. I dag sker det genom kärnkraft, fossila bränslen och ett fåtal miljövänliga alternativ. Om hela Sveriges befolkning skulle skaffa elbilar skulle den el som tillverkas av de miljövänliga alternativ inte räcka särskilt långt. En annan sak som är värd att ta i beaktande är att de batterier som i många fall används i elbilarna inte har någon riktig återvinning. Idag finns det inget sätt att återvinna batterierna på ett miljövänligt sätt. Dessutom innebär batterierna en risk i sig eftersom de innehåller material som inte är vänliga mot miljön. En elbil som dumpas i skogen kan alltså ge större miljöpåverkan än en äldre bensindriven bil som inte har något bränsle kvar i tanken.

marinate