Myndigheter på vägarna

Det är inte alls ovanligt att stöta på diverse myndighetsfordon på vägarna och bland de vanligaste att möta är de via bussarna med röda linjer, Kriminalvården. Deras transportenhet, även kallad NTE (Nationella Transportenheten), är ute på vägarna varenda dag och utför transporter av intagna mellan olika häkten och anstalter, men de har även ett uppdrag att utföra transporter åt andra myndigheter. Migrationsverket och Polisen är de två största myndigheter som Kriminalvården utför transporter åt.

Krav på trafiksäkerhet

Kriminalvården ställer väldigt höga krav på trafiksäkerheten för sin transportenhet både vad gäller personal och fordonen i sig. Men hur utbildad personalen än är så krävs det att även de fordon som framförs är i det bästa skick de kan vara. Regelbunden service, kontroll vid minsta lilla misstanke om fel, alltid fräscha vindrutetorkare och väl tvättade fordon. Men bland det viktigaste är att däcken hålls i riktigt gott skick och långt över lägsta kravet. Hos Hjuldepån går det att hitta däck av riktigt god kvalitet och alla vet att bra däck kan vara skillnaden på liv och död om olyckan skulle vara framme.

För personalens del så måste de genomgå en intensiv utbildning i hur man framför Kriminalvårdens fordon och hur man lyckas manövrera i väldigt trånga utrymmen. Utöver det praktiska så ingår även en teoretisk del där personalen får en omfattande förståelse för olika situationer som kan dyka upp i trafiken samt genomgång av de riktlinjer som de förväntas följa när de kör ett av Kriminalvårdens fordon, exempelvis vikten av att hålla utsatta hastigheter och agera allmänt representativt i trafiken.

Det finns ett uttryck som används flitigt hos NTE: “Vi transporterar alla möjliga personer som i vissa fall kan vara riktigt aggressiva och farliga. Men det absolut farligaste vi gör är att köra bil.”

Det uttrycket visar tydligt vilken vikt de lägger vid just trafiksäkerheten.

marinate