Om köpet går fel

Då och då händer det att ett bilköp inte går som man har förväntat sig. Bilen kan ha fel som köparen inte fått veta, men som säljaren känt till eller så är det något annat som gör att köpet inte motsvarar de förväntningar man har. När ett bilköp går fel är det inte alltid så lätt att göra något åt saken.

Vid köp av en ny bil eller när säljaren driver bilföretag

Om man köper en bil av en bilförsäljare som arbetar inom ett företag kan man kontakta Allmänna Reklamationsnämnden för att de ska kunna hjälpa till. De begär in yttranden från säljaren, bilens köpare och man kan också behöva skicka in bilder, kopior på utlåtanden med mera. De tar sedan ett beslut i frågan. Ibland kan säljaren behöva stå för reparationer, eller ta tillbaka bilen om köparen begär det. Ibland fastslår ARN att säljaren inte behöver göra något i frågan.

När ska man klaga?

Om det visar sig att det är fel på bilen ska det tas upp med säljaren så snart som möjligt. Om man märker felen på väg hem från köpet kan man inte vänta i flera månader med att höra av sig.

marinate